Toimintakulttuuri

Toimintakulttuurin kehittämisen hanke - Tulevaisuuden koulu kehittyy Rauman norssissa

Rauman normaalikoulu on saanut hankerahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen. Toimintakulttuurin kehittyminen ei kuitenkaan tapahdu lyhyessä ajassa ja siitä syystä toimintasuunnitelma on laadittu pitkäjänteistä usean vuoden kehittämistä varten.

 Hankkeen kokonaisuuteen voi tutustua alla olevaa kuvaa klikkaamalla. Siinä on näkyvissä koko hankkeelle v.2015 tehty suunnitelma. Suunnitelma on muokkautunut ja painottunut hankeaikana ja vain osaan tavoitteista on voitu keskittyä, mutta hankkeen päättymisen jälkeen kehittämistyö on jatkunut.

         

 Hankkeen loppuraportti

Toimintakulttuurihankkeen loppuraporttiin voi tutustua kansikuvasta klikkaamalla. Hankeraportin kuviin ja teksteihin on lisätty linkityksiä, koska hankeraportti on varsin laajamittainen. Toimintakulttuurin kehittämistyö Rauman normaalikoulussa jatkuu edelleen.

         

 

 päivitetty 23.8.2020

 

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi