Täydennyskoulutus

Opettajan uranaikaisen arviointiosaamisen kehittyminen

Harjoittelukouluverkosto järjestää yhteistyössä aluehallintovirastojen kanssa opetustoimen henkilöstökoulutusta oppimisen arvioinnista vuosien 2018–2019 aikana. Koulutus toteutetaan kaikkien aluehallintovirastojen toimialueilla harjoittelukoulujen tiloissa. Pitkäkestoinen koulutus koostuu kolmesta lähikoulutuspäivästä, joista ensimmäinen järjestetään syksyllä 2018, toinen keväällä 2019 ja kolmas syksyllä 2019.

Koulutuksen avulla kehitetään opetustoimen henkilöstön arviointiosaamista ja vahvistetaan alueellista osaamista ja tasa-arvoa vuosien 2018–2019 aikana.

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutusta ja siihen osallistuminen on maksutonta. Yhteistyökumppaneina ovat aluehallintoviraston lisäksi Karvi ja yliopistojen opettajankoulutuslaitokset

1. Koulutuspäivä 11.10.2018 Raumalla

Koulutus järjestetään Jouko Vuorenpää- auditoriossa Rauman normaalikoulussa.

Kouluttajina ovat Anna-Maija Katajisto, Kristiina Pärkö ja Tuija Saarivirta

Ensimmäisen koulutuspäivän diat on rakennettu alla olevan kuvan pohjalle. Tavoitteena on, että arviointiin liittyvä kokonaisuus hahmottuisi rakennetun "kartan" avulla. Koulutuksen sisältönä on Opetussuunnitelman perusteiden arviointia käsittelevään lukuun 6 perehtyminen.


koulutuspäivän diasarjat:

DIASARJA 1.

DIASARJA 2.

DIASARJA 3.

DIASARJA 4.

Kommentointialustat:ovat avoinna koulutuspäivän ajan osallistujille:

"Mikä arvioinnissa mietityttää tällä hetkellä?"

"Kehittymistehtävän aiheita"

2. Koulutuspäivä 7.2.2019 Raumalla

Koulutus järjestetään Toivo Laurilehto- salissa (juhlasali 2. kerros) Opettajankoulutuslaitoksen tiloissa Raumalla.

Kouluttajina ovat Anna-Maija Katajisto, Kristiina Pärkö ja Tuija Saarivirta

Toisen koulutuspäivän diat on rakennettu alla olevan kuvan pohjalle. Tavoitteena on antaa esimerkkejä arvioinnista ja työkaluja koulujen oman arviointikulttuurin kehittämiseen. Ensimmäisen koulutuspäivän dioihin kannattaa myös perehtyä.

Koulutuspäivän diasarjat:

DIASARJA 1.

DIASARJA 2.

DIASARJA 3.

ESIMERKIT LINKITETTYNÄ

Katso myös OPStuki2016 sivusto, jossa on lisää aineistoa arviointikoulutuksesta

Haastattelu arvioinnista Atjonen ja Saari

Opentunti esittely

 

3. Koulutuspäivä 5.9.2019 Raumalla

Päivitetty 25.2.2019

Ajankohtaista

Tällä palstalla julkaistaan ajankohtaisia poimintoja ja tiedotettavaa.

Koulun Facebook-sivut

Virallinen yliopiston sivusto

Ajankohtaisia tiedotteita julkaistaan myös Ajankohtaista-sivulla
 
-> Lue lisää

 

Ajankohtaista

Tällä palstalla julkaistaan ajankohtaisia poimintoja ja tiedotettavaa.

Koulun Facebook-sivut

Virallinen yliopiston sivusto

Ajankohtaisia tiedotteita julkaistaan myös Ajankohtaista-sivulla
 
-> Lue lisää