Oppimisen eheyttäminen

Oppimisen eheyttämiseen liittyy kiinteästi monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestäminen. Toimintakulttuurin kehittämishankkeessa oppimiskokonaisuuksien suunnittelusta ja tavoitteista on seuraava kuvaus, johon voit tutustua myös pdf-versiona.

          

MONIKULTTUURISUUS 2019 (Monialainen oppimiskokonaisuus-teema)

Rauman normaalikoulussa päädyttiin teemoittamaan koko koulun yhteiset monialaiset oppimiskokonaisuudet. Tarkoituksena on, että yhteisen teeman alle sijoittuu erilaisia ja eritasoisia oppimiskokonaisuuksia koko vuoden aikana. Kalenterivuoden käsittävään teemoittamiseen päädyttiin, koska siten voidaan turvata jatkuvuus ja eheyttäminen sidotaan tiiviimmin oppiaineiden tavoitteisiin.

Monikulttuurisuus 2019 teemaan on laadittu ohjeistus ja vinkkejä. joihin pääset alla olevasta linkistä.

Monikulttuurisuus-teeman ohjeistusta

TASA-ARVO JA YHDENVERTAISUUS 2020 (Monialainen oppimiskokonaisuus-teema)

TULEVAISUUDEN UNELMAT 2021 (Monialainen oppimiskokonaisuus-teema)

HYVINVOINTI 2022 (Monialainen oppimiskokonaisuus-teema)

päivitetty 23.8.2020

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi