8. Oppilashuolto

Rauman normaalikoulussa oppilashuollon työkaluna käytetään tukea tarvitsevan lapsen ja nuoren huolikartoitusta:

Luvussa 8 on oppilashuollosta:

  • Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut
  • Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat
  • Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen
  • Yhteistyön järjestäminen oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa
  • Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen

 Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.    

Yhteisöllisen oppilashuollon suunnitelma

Yksilöllisen oppilashuollon suunnitelma

Suunnitelmia ja ohjeita oppilashuoltoon liittyen:

Tutustu oppilashuollon raportteihin ja oppilashuollon ja kolmiportaisen tuen lukuvuositiedotteeseen.

päivitetty 20.9.2020

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi