6. Arviointi

Arviointi perustuu perusopetuslakiin, arvoihin ja oppimiskäsitykseen.

 Arvioinnin periaatteet kuvana

 Arvioinnin kohteet kuvana

Luvussa 6 on oppimisen arvioinnista:

  • Arvioinnin kohteet
  • Arviointi opintojen aikana
  • Opinnoissa eteneminen, luokalta siirtyminen ja luokalle jättäminen
  • Valinnaisten aineiden arviointi
  • Käyttäytymisen arviointi
  • Todistukset
  • Arvioinnin vuosisuunnitelma
  • Lukuvuoden päätteksi tehtävä arviointi
  • Päättöarviointi

Opetushallitus on muuttanut kokonaan luvun 6 (hyväksytty 11.2.2020). Normaalikoulun luvussa 6 on alussa perusopetuksen opetussuunnitelman teksti kokonaisuudessaan ja sen jälkeen normaalikoulun paikallinen sisältö.

   

päivitetty 8.9.2020

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi