5. Hyvä koulupäivä

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ovat pohjana oppilaan hyvän koulupäivän luomisessa.

Luvussa 5 on oppimista ja hyvinvointia edistävän koulutyön järjestämisestä:

  • Hyvä ja turvallinen koulupäivä
  • Oppilaiden osallisuus
  • Kodin ja koulun yhteistyö
  • Yhteistyö koulun ulkopuolisten tahojen kanssa
  • Kasvatuskeskustelut ja kurinpidollisten keinojen käyttö
  • Opetuksen erilaiset tavat ja opetus erityisissä tilanteissa
  • Opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita tukeva muu toimina

Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.

   

Luvussa 5 viitataan koulun laatimiin suunnitelmiin ja ohjeisiin. Ne löydät alta linkitettynä tai erilliseltä sivulta Suunnitelmat ja ohjeet.

Kaikkiin luokkiin on jaettu työrauhapaketti, joka sisältää järjestyssäännöt, työrauhapaketin ja käyttäytymisen arvioinnin.

      Luokkiin jaettu työrauhapaketti

Rauman normaalikoulun opetussuunntelman luvut 1-5 muodostavat kokonaisuuden, jossa arvojen, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin yhteys hyvään koulupäivään ja opetukseen on helppo ymmärtää.

päivitetty 8.9.2020

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi