4. Toimintakulttuuri

Rauman normaalikoulun toimintakulttuuri -kuvaan on nostettu esiin keskeisiä asioita, joita seurataan, arvioidaan ja kehitetään. Työsuunnitelmassa (tark. luluvuosisuunnitelmassa) määritellään mitä osa-alueita lukuvuoden aikana pyritään kehittämään.

2016 opetussuunnitelman mukainen toimintakulttuuri Rauman normaalikoulussa

Luvussa 4 on yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuurista:

  • Kuva toimintakulttuurista
  • Rauman normaalikoulun toimintakulttuurin painopisteet
  • Toimintakulttuurin kehittämisen periaatteet
  • Oppimisympäristöjen ja työtapojen valinta, käyttö ja kehittämistä ohjaavat periaatteet
  • Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet
  • Opetuksen eheyttämisen seuranta, arviointi ja kehittäminen

Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.  

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman luvut 1-5 muodostavat kokonaisuuden, jossa arvojen, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin yhteys hyvään koulupäivään ja opetukseen on helppo ymmärtää.

päivitetty 8.9.2020

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi