3. Laaja-alainen osaaminen

Uudessa opetussuunnitelmassa korostetaan laaja-alaisen osaamisen kehittymistä. Alla olevassa kuvassa näkyvät seitsemän osa-aluetta, jotka sisältyvät kaikkeen oppimiseen ja kiinteästi oppiaineiden tavoitteisiin ja sisältöihin.

 Luvussa 3 on perusopetuksen tehtävästä ja yleisistä tavoitteista:

  • Rauman normaalikoulun paikalliset opetusta tukevat suunnitelmat  
  • Laaja-alaisen osaamisen paikalliset painotukset
  • Laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisen seuranta
  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet kuvana
  • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet vuosiluokkakokonaisuuksien      jatkumona

Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.

   

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman luvut 1-5 muodostavat kokonaisuuden, jossa arvojen, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin yhteys hyvään koulupäivään ja opetukseen on helppo ymmärtää.

Laaja-alaisen opetuksen vuosiluokkakokonaisuuksien tavoitteista on Rauman normaalikoulussa koostettu jatkumot, joiden tarkoituksena on helpottaa oppilaiden kanssa tehtävää suunnittelua ja arviointia,

HUOM! Laaja-alaisen osaamisen jatkumoksi rakennettuja kokonaisuuksia on aina tarkasteltava oppiaineiden tavoitteisiin nähden, koska eri oppiaineiden tavoitteissa on mietitty laaja-alaisen osaamisen tavoitteet. Jatkumotarkastelu voi helpottaa sekä oppilaita, opettajia että huoltajia ymmärtämään eri oppiaineiden merkitys laaja-alaisen osaamisen rakentumisessa.

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

L4 Monilukutaito

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Tästä ei ole tehty jatkumoa, koska sen korvaavat normaalikoulujen verkostossa (eNorssissa) yhdessä tehdyt materiaalit: osaamistasot ja ohjelmointipolku

eNorssi ohjelmointipolku ja osaamistasotaulukko

L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys

L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

päivitetty 8.9.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi