2. Arvot ja oppimiskäsitys

Käsitteenmäärittely arvojen suhteen on aina haastavaa, sillä varsinaisia arvoja ovat perusarvot hyvyys, kauneus ja totuus. Keskusteluissa nousevat esiin arvoluontoiset asiat eli ihanteet, kuten rehellisyys, sosiaalisuus, vastuullisuus jne. Arvostukset, kuten terveys, kyvyt, tiede, taide jne. sekä inhimillisesti arvokkaaksi koetut asiat, onnellisuus, ilo, vapaus ja rakkaus, jotka tuodaan esiin arvopohdinnoissa.

Tärkeäää on ymmärtää, että arvot ovat aina yhteydessä kasvattamiseen. Siitä syystä Rauman normaalikoulun arvoja on kuvattu laajasti arvoperusta -kuvana, jossa on haluttu tehdä näkyväksi aikuisten toiminnan merkitys: kunnioittaminen, esimerkkinä oleminen, kannustaminen, vastuun ja vapauden antaminen, keskusteleminen ja ohjaaminen sekä hyväksyminen ja rakastaminen.

Arvoperusta on muotoutunut keskusteluista, toistuvasti ilmaistuista toiveista lasten kasvattamiseen liittyen, tärkeistä tavoiteltavista asioista sekä koulun yleisistä kasvatuksen ja opetuksen tavoitteista. Tämän yhteyden ymmärtäminen auttaa ymmärtämään, että arvot ovat mukana kaikessa toiminnassamme ja valinnoissamme.

Päättäjät linjaavat koulun arvoja ja siksi Rauman normaalikoulun arvoperusta pohjautuu perusteiden tekstiosaan ja valtioneuvoston asetuksen 244/2012 lukuun 2.

 Opetussuunnitelman arvoperusta-kuva

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman oppimiskäsitys on perusteiden tekstin  mukainen. Kuvaan on haluttu nostaa eritasoisia sisältöjä, joista voidaan käsitellä vain tiettyjä osia, kun eri-ikäisten oppilaiden ja heidän huoltajiensa kanssa pohditaan oppimista ja oppimiskäsitystä.

Opetussuunnitelman oppimiskäsitys-kuva

Luvussa 2 on yleissivistyksen perustasta:

  • Rauman normaalikoulun arvoperusta -kuva ja sen avaaminen
  • Oppimiskäsitys -kuva ja sen avaaminen

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman luvut 1-5 muodostavat kokonaisuuden, jossa arvojen, oppimiskäsityksen ja toimintakulttuurin yhteys hyvään koulupäivään ja opetukseen on helppo ymmärtää.

Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.

   

päivitetty 8.9.2020

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi