1. Rauman normaalikoulun OPS

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman sisältö esitetään lukujen kansikuvina, joista klikkaamalla pääsee tutustumaan kuhunkin lukuun.

Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman 2016 on hyväksynyt Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan dekaani 16.6.2016. opetussuunnitelmaan on tehty muutoksia 2019 ja 2020.

Opetussuunnitelma ei ole enää kokonaisuutena näillä sivuilla siihen tehtyjen muutosten takia. Helpomman luettavuuden takia luvut on muokattu uudelleen tehtyjen muutosten mukaan ja nimetty 1.8.2020 voimaan tuleviksi.

 

Luvussa 1 on Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman merkityksestä ja laadinnasta:

  • Rauman normaalikoulussa annettavaa opetusta ja muuta toimintaa ohjaavat koulukohtaiset asiakirjat 
  • Rauman normaalikoulun opetussuunitelman perustana olevat lait ja normit  
  • Opetusta ja kasvatusta määrittävät muut lait, asetukset ja säädökset
  • Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman laadinnassa huomioidut paikalliset suunnitelmat
  • Rauman normaalikoulun opetussuunnitelman laadinta ja kehittäminen
  • Yhteistyö perusopetuksen yhtenäisyyden toteuttamisesta Rauman normaalikoulussa
  • Rauman normaalikoulun tuntijako

Tämän luvun useita sisältöjä käsitellään muissa luvuissa laajemmin.

Lue normaalikoulun opetussuunnitelman rinnalla myös aina vastaava opetussuunnitelman perusteiden luku.

   

päivitetty 8.9.2020

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi