Rauman norssin 

  opetussuunnitelma

          toimintakulttuurin                                         kehittäminen

                               projektit

"Tulevaisuuden koulu kehittyy Rauman norssissa"

sivuilla avautuvat kuvat (kuvannut Matti Varjo) ylhäällä kertovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta miljööstä, jossa nykyisyys kohtaa historian.

Rauman normaalikoulu sijaitsee vanhalla Seminaarinmäellä, jossa opettajankoulutus on alkanut v.1896. Nykyisin mäki tunnetaan Myllymäkenä, koska sisääntuloväylän luokse on siirretty vanha mylly. Turun yliopisto nimittää aluetta Rauman kampukseksi.

Normaalikoulu toimii v.1997 valmistuneessa nykyaikaisessa rakennuksessa ja 1950-luvulla tehdyssä lisäsiivessä, joka on liitetty uuteen kouluun. Käsityöopetusta on viereisessä Teknika- rakennuksessa. Näillä sivustoilla näkyvät vanhat 1800-luvun kauniit, nykyisin opettajankoulutuslaitoksen käytössä olevat tiilestä ja puusta tehdyt rakennukset, joista yhdessä myös normaalikoulu on toiminut 1990-luvun loppupuolelle asti.

Kuvanauhoissa, joita on erilaisia, on tuotu esiin Suomen viimeinen opettajankoulutuslaitoksen ja normaalikoulun yhteinen koulutuskäytössä oleva puutarha, johon kuuluu ainutlaatuinen ja harvinainen koulun opetuksessa hyödynnettävä kasvihuone.

Nämä nettisivut eivät ole koulun viralliset sivut, vaan ne löydät osoitteesta www.rnk.utu.fi/  Virallisille sivuille pääset ylhäältä vasemmalta normaalikoulun logosta.

Esittelemme näillä sivuilla opetussuunnitelmamme, toimintakulttuurin kehittämistämme ja projektejamme.

päivitetty 23.8.2020

 
  

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi

 

Linkkejä 

Outlook webmail


Wilma


eNorssi